Bonuscompetitie

Er gebeurt steeds meer op de vereniging! Nu het weer mag, komen er steeds meer initiatieven en activiteiten. Daar hoort ook een clubcompetitie bij. 

We starten die weer op in een totaal nieuwe vorm met een wedstrijdformat waarbij iedereen kan meedoen. Of je nu jeugdlid bent of een senior, of je beginnende schutter bent of al jarenlang lid, of je een houten boog schiet of een compound, door middel van een bonussysteem kan iedereen meedoen.  

Er is één ranglijst waar iedereen op staat, ongeacht leeftijd, boogklasse of ervaring.

Op de ranglijst dus geen onderverdeling in leeftijdcategorie of boogklasse. 

Om iedereen de kans te geven bovenaan te eindigen kan je een bonus verdienen die de eindscores min of meer gelijk trekt. Een soort ‘omgekeerd’ handicapsysteem: dus eigenlijk een bonussysteem. Daarom heet het de “Bonuscompetitie“. 

Iedereen kan meedoen!

We willen graag de contacten tussen de leden bevorderen door deze wedstrijd op vaste momenten te laten schieten. Dat zijn de woensdagavond en zaterdagmiddag. Je mag zelf kiezen of je op 18 meter of 25 meter schiet.

Alleen jeugdleden t/m 12 jaar mogen op 18 meter op een 60 cm blazoen schieten.

 • We schieten zonder schietklok 
 • Kies je tegenstander (mag iedere keer een ander zijn) 
 • Schiet allebei 10 x 3 pijlen, noteer de scores (tel goed na!) 
 • Vul het schietbriefje volledig in : datum, geschoten afstand, voor- en achternamen en boogtype, teken het 
 • Maak er een foto van en stuur die foto naar: clubcompetitie@sintsebastiaen.nl  
 • Als je de QR-code scant krijg je gelijk het goede mailadres 

Hoe werkt het?

 • Er is één ranglijst voor alle deelnemende schutters. Door het bonus-systeem worden je scores vergelijkbaar met die van andere schutters.
 • Het aantal punten van je bonus wordt opgeteld bij je gemiddelde score. Daardoor liggen de scores dicht bij elkaar.
 • Om je bonus te bepalen moet je tenminste 5 scores inleveren.
 • Het gemiddelde van je hoogste 3 scores (van die eerste 5) bepaalt je bonus. Je bonus is dan het verschil tussen jouw gemiddelde en 285 punten. Dus als je gemiddelde 210 punten is, is je bonus 285 – 210 = 75 punten. Deze bonus van 75 punten wordt bij je eindgemiddelde opgeteld.
 • Bij een gemiddelde van 285 punten en hoger is je bonus nul.
 • Om in de eindrangschikking mee te tellen moet je tenminste 7 scores inleveren. Je mag zo veel scores inleveren als je wil.
 • Voor het bepalen van de eindrangschikking tellen je laagste 2 scores niet mee.
 • Als je scores ruim hoger blijken te zijn ná het bepalen van je bonus, wordt je bonus een beetje verlaagd. Dit is afhankelijk van de hoogte van je score. Bijvoorbeeld bij een score van 25 punten boven je gemiddelde wordt je bonus met 2 punten verlaagd. De achterliggende gedachte is dat de schutter dan gemiddeld gewoon beter kan (of is) gaan schieten. Zo blijft het eerlijker.
 • Maar voor schutters die heel constante scores behalen is er een extra bonus: als de deviatie (spreiding) in je scores minder is dan 25 punten, krijg je die bonus. Hoe kleiner de spreiding, hoe meer bonus.
 • De schietmomenten zijn:
  • woensdagavond 20 uur
  • zaterdagmiddag 14 uur
 • Je kan op 2 afstanden schieten: 18m 3pijl (40 cm) en 25m 3pijl (60 cm). Je kan zelf kiezen om binnen of buiten te schieten, of de ene keer 18m en de andere keer 25m. Geef wel duidelijk of het schietbriefje aan op welke afstand je geschoten hebt!
 • Alleen jeugdleden t/m 12 jaar schieten op 18m op een 60 cm blazoen.
 • Om het laagdrempelig te houden is er vooralsnog geen officiële wedstrijdleiding. Wel is er bij de eerste wedstrijdmomenten steeds iemand van het bestuur om uitleg te geven.
 • Schietbriefjes digitaal insturen (foto); door 2 personen te ondertekenen. Je kan daarvoor de QR-code gebruiken die op het schietbriefje staat.